VijestiKompanije

Energoinvest: Dodatne količine gasa mogu se naručiti, ali će to skupo koštati Sarajlije


- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Uprkos dogovorima koji su jučer na stručnom sastanku postigli predstavnici Energoinvesta, BH-Gasa, Sarajevogasa i Toplana, sa kojima su u cijelosti upoznata oba resorna ministra, federalni i kantonalni, predstavnici Toplane su izdali nepotrebno uznemirujuće saopćenje  koje prvenstveno ima za cilj da opravda organizacione i poslovne slabosti i nepripremljenost Toplana za zimske okolnosti, saopćeno je i Energoinvesta.

Jučerašnji sastanak rezultirao je zaključkom da situacije koje se povremeno mogu javiti u periodima ekstremno, niskih temperatura zahtjevaju samo koordiniran pristup učesnika u snabdjevanju, distribuciji i potrošnji gasa, bez nepotrebnog alarmiranja javnosti, jer se radi o uobičajenim i ekonomski opravdanim postupcima koji se primjenjuju u svijetu.

Potrebno je znati da Energoinvest nabavlja prirodni gas za FBiH po osnovu dugoročnog ugovora sa isporučiocem koji omogućuje dovoljne količine i cijenu gasa koja je danas približno 4,5 puta manja od trenutne tržišne cijene gasa.

Energoinvest napominje da je ugovorio i osigurao od Gazproma najavljene i tražene količine od svih kupaca, ali je problem kada se traže naknadno dodatne količine. U poslovima sa gasom, a ove godine pogotovo u uvjetima opšteg manjka raspoloživih količina gasa, je uobičajeno da isporučilac ne može ostati pri ovoj cijeni u uvjetima narudžbe dodatnih količina u odnosu na one koje su ugovorene dugoročno na bazi prethodno iskazanih potreba potrošača.

Stoga, opreza radi, a u periodima kada se mogu javiti ekstremno niske temperature, da bi izbjegli naručivanje dodatnih količina gasa po dnevnim tržišnim cijenama, sasvim je logično i ekonomski opravdano očekivati da najveći potrošač gasa, a to su Toplane – Sarajevo u kratkom periodu od dva do tri dana jednu ili dvije svoje kotlovnice preusmjere na mazut jer je to višestruko ekonomičnije, što je i bio zaključak navedenog sastanka.

“Očigledno je da se izlazak iz zone konfora i nepripremljenost Toplana kada je u pitanju obavezna rezerva alternativnog goriva nastoji prebaciti na tzv. nedovoljne količine gasa”, ističu iz Energoinvesta.

Napominju da Energoinvest može naručiti i isporučiti sve zahtjevane količine dodatnog gasa, samo je potrebno znati da će tako naručeni gas koštati građane Sarajeva dva miliona maraka više od troškova korištenja mazuta i to samo za period od pet dana.

Energoinvest je takvu ponudu već osigurao i još danas je spreman naručiti ove dodatne količine po tržišnim uvjetima i uz avansno plaćanje, koje po svemu sudeći Toplane žele naručiti, računajući ponovno na subvencije kantonalne Vlade, kao da se radi o sredstvima koja pripadaju nekom drugom a ne o sredstvima građana Sarajeva.

“Iako smo snabdjevači gasom i zainteresovani smo za prodaju dodatnih količina gasa, ovakav pristup smatramo ekonomski potpuno neopravdanim i nelogičnim jer alternativa postoji, te je rasipanje sredstava građjana potpuno nepotrebno.Umjesto nepotrebnog alarmiranja javnosti Toplane kao i svi učesnici u poslu korištenja i snabdjevanja gasom, treba da rade svoj posao na ekonomski odgovoran način”, navodi se u saopćenju Energoinvesta.Akta.ba

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -