Vijesti

Interaktivni online seminar transferne cijene: Šta inspektori traže

[ad_1]

Revicon porezni kutak

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

TRANSFERNE CIJENE:
ŠTA INSPEKTORI TRAŽE

12.1. 2022. (srijeda)

PROGRAM: 

 • Suština transfernih cijena (TC) i pojam povezanih lica
 • transferne / ugovorene / tržišne cijene
 • učinci TC na iskazivanje poslovnog rezultata
 • mjesto TC u poreznom okviru: uticaj na porezni bilans
 • veza transfernih cijena i osnovice za PDV: gledište UINO
 • ko sve i kada mora sačiniti studiju o TC
 • ko sve može biti povezano lice: praktični primjeri
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

Vrste transakcija i načini (metode) njihove analize

 • isporuke dobara povezanim licima
 • nabavke dobara od povezanih lica
 • pozajmice u odnosu sa povezanim licima
 • usluge među povezanim licima
 • tretman rashoda na ime „korporativnih troškova“
 • drugi prefakturisani troškovi od matice
 • specifičnosti u pojedinim djelatnostima (trgovci, proizvođači, uslužna društva..)
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

Postupak utvrđivanja transfernih cijena

 • analiza funkcija i rizika – osnov kvalitetne elaboracije
 • koji se sve podaci i kada mogu koristiti
 • baze podataka
 • ograničenja u analizi i uticaj tih ograničenja
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

Dokumentacija o transfernim cijenama

 • šta je potrebna a šta dovoljna dokumentacija
 • puni izvještaj o TC: obveznici i sadržaj
 • skraćeni izvještaj o TC: moguće situacije i sadržaj 
 • kad se (ne)može koristiti isti izvještaj za sva povezana lica
 • način i rokovi za pripremu dokumentacije
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

 • kad se može izbjeći oporezivanje po osnovu TC
 • koje uslove je potrebno ispuniti
 • kako najoptimalnije iskoristiti različite porezne olakšice
 • Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH

Obrasci za TC: obveznici, popunjavanje i rokovi predaje

 • Obrazac TP 900
 • Obrazac TP 902
 • Obrazac CBC 901

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i vi aktivno učestvujete u seminaru i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •  80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara

(dostupan nakon održanog seminara):

 •  80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

[ad_2]

Akta.ba