Vijesti

JEFTINIJI PLIN U FBiH: U trećem kvartalu cijena niža za skoro 8%

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH usvojena je niža cijena plina za 7,96% za treći kvartal.

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1. jula ove godine, koja iznosi 797 KM/1000 Sm³, odnosno 0,797 KM/Sm³.

Riječ je o smanjenju za 7,96%.

U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, a za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije i trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.(Pressmedia)