Vijesti

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE U BIH TRAŽI NAFTU I GAS ZA KOMERCIJALNU EKSPLOATACIJU


Cilj istražnih radova je potvrđivanje i pronalaženje novih rezervi nafte i gasa. Radovi će biti izvedeni u skladu sa najvišim ekološkim propisima i završeni tokom januara 2022. godine, objavljeno je iz kompanije.

Bušenje će izvršiti „Naftagas Naftni servisi“ NIS-a korišćenjem savremene opreme i uz poštovanje najviših standarda koji regulišu oblast bezbjednosti na radu. Prema projektu, bušenje će biti izvršeno na dubinu od 2.100 metara. Prije početka aktivnosti predstavnici kompanije upoznali su resorno ministarstvo, lokalnu samoupravu i meštane o istražnim radovima, piše Biznisinfo.

Početkom 2021. godine NIS je u okviru ovog projekta realizovao dodatna seizmička 2D istraživanja na prostoru od 135 kilometara na području Obudovca. Ovim istraživanjima se mjeri brzina prostiranja seizmičkih talasa na osnovu kojih je definisana pozicija potencijalnih ležišta nafte i gasa.

Radove u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske NIS realizuje preko zavisnog društva „Jadran-Naftagas“ koje posjeduje koncesiju za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika (sirove nafte i gasa) na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Osnovni zadatak i cilj „Jadran-Naftagasa“ je da se otkriju komercijalne rezerve nafte i gasa kako bi počela komercijalna proizvodnja na teritoriji Republike Srpske.

U 2013. godini obavljeno je bušenje prve istražne bušotine „Ob-2“ u selu Obudovac, a godinu dana kasnije tokom ispitivanja dobijena je nafta čiji je kvalitet ispitivan u laboratorijama Naučno-tehnološkog centra NIS-a u Novom Sadu. Utvrđeno je da se radi o nafti koja je već zastupljena u Panonskom basenu i slični tipovi nafte se proizvode i u Srbiji. Analizom i definisanjem parametara ležišta u toku probnog rada bušotine „Ob-02“ od avgusta 2019. do kraja ove godine stekli su se uslovi za dalji razvoj projekta na istražnom području „Obudovac“. NIS je obezbijedio sredstva za novi investicioni ciklus, a rokovi radova zavisiće i od uslova vezanih za pandemiju korona virusa, rečeno je iz kompanije.

Podsjetimo, NIS je jedna od najvećih kompanija u Srbiji.

Osnovne djelatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sjedište NIS-a i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji a osim u Srbiji, NIS djelatnost razvija i u regionu Balkana. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji).

NIS na tržištu Balkana upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica u dva brenda – NIS Petrol i premium brend GAZPROM. Pored toga, NIS je aktivan i na polju trgovine električnom energijom gdje je, pored tržišta Srbije, prisutan i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske.Hayat.ba