Vijesti

Nakon šest godina uspostavljena RTG služba u Hitnoj pomoći

[ad_1]

U Javnoj ustanovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo danas je, nakon šest godina, ponovo uspostavljena rendgen služba.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar zdravstva KS Haris Vranić i v.d. direktorica Hitne pomoći Amra Bašić-Živadinović su istakli da je nemjerljiv značaj uvođenja ove službe u navedenoj ustanovi. Građanima se pruža bolja usluga, dok se istovremeno rasterećuje sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

U saradnji sa Vladom Švicarske i UNDP-om u BiH, Vlada KS je osigurala i donirala Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS RTG aparat marke Siemens. Radi se o savremenom digitalnom MULTIX Select DR RTG aparatu, vrijednosti oko 185.000 KM.

“Često se desi da građani imaju povrede, a da nisu sigurni da li imaju lomove i koje su težine. Nakon tretmana u hitnoj pomoći, vrlo često moraju na veći nivo zdravstvene zaštite zbog dodatnih pretraga. Otvaranjem ove rendgen službe, može se sve na jednom mjestu završiti. Ovo je vrlo isplativa stvar za građane, u smislu njihovog vremena i praktičnosti, ali i za druge medicinske ustanove koje će ostvariti značajne uštede, jer neće morati obrađivati ove hitne pacijente”, rekao je premijer Forto, koji se posebno zahvalio ministru Vraniću koji pokazuje viziju za Hitnu pomoć koja treba da bude više od onoga što je bila do sada.

Ministar Vranić rekao je da su Ministarstvo zdravstva KS i Vlada KS prepoznali značaj Hitne medicinske pomoći, te da će nastaviti raditi kako bi se osiguralo kapacitiranje Hitne pomoći, materijalno i prostorno, sa ciljem da ova ustanova opet bude što je nekad bila.

Hitna rengen

 

“Potrudit ćemo se da poboljšamo rad Hitne pomoći koja smanjuje pritisak na ostale zdravstvene kapacitete. Prije svega kroz kadrovsko jačanje. Ovdje su radili ortopedi, gipseri, pedijatri i hirurzi. Izdvojili smo značajna materijalna sredstva za rekonstrukciju ovoga objekta, sa ciljem da ne bude samo hitna medicinska i transportna pomoć, nego i da pruži adekvatnu prvu pomoć. Čak i u nekim slučajevima da zbrine bolesnike”, rekao je ministar Vranić, dodavši da je Hitna pomoć u jednom periodu, iz nekih razloga, bila devastirana.

“Oduzete su joj službe koje joj pripadaju. Učinit ćemo sve da ih vratimo, jer ne želimo da se odavde vrši samo transport ka većim nivoima zdravstvene zaštite, nego da pojačamo i njenu patronažnu službu, da bude dostupna svim građanima Kantona Sarajevo, a da u ovom objektu dobiju svu prvu pomoć koja je potrebna u datom trenutku. Ta pomoć se odnosi i na hirurške, ortopedske, pedijatrijske ili internističke slučajeve”, rekao je ministar Vranić.

Direktorica Bašić-Živadinović istakla je da rendgen služba, koja je u ovoj ustanovi ukinuta 2015. godine, a prema pravilniku iz 2013. godine nije bila ni predviđena, danas počinje sa radom, ali ne u punom kapacitetu.

“Nastojat ćemo da u popodevnim i večernjim satima bude pokrivena rendgen služba i da se mogu pružiti usluge snimanja. To je pogotovo važno zbog rada ostalih ustanova koje pružaju ovu vrstu usluga, jer će Hitna pomoć pokriti drugu smjenu. Cilj je poboljšanje zdravstvene usluge, a sa ovom radiološkom uslugom koja se pruža građanima, ona će biti upotpunjena. U periodu usložnjavanja pandemije, vjerovatno ćemo imati i određeni broj snimaka pluća, kako bi se ustanovilo da li je pacijent za transport u bolnicu. Pored kliničkog nalaza i uzimanja anamneze, rendgen će nam sigurno pomoći da donosimo odluku o daljem tretmanu pacijenta”, rekla je direktorica Bašić-Živadinović.

 

[ad_2]

Akta.ba