Vijesti

Naša Banka provela dokapitalizaciju vrijednu 2,5 miliona KM

BANJALUKA – Naša banka a.d. Bijeljina provela je još jednu dokapitalizaciju u vrijednosti 2,5 miliona KM putem javne ponude akcija.

Foto: Capital

Banka je emitovala 3.125.000 redovnih (običnih) akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, čija prodajna cijena je bila 0,80 KM po jednoj akciji.

Akcije su upisane i uplaćene, a Komisija za hartije od vrijednosti proglasila je javnu ponudu uspješnom.

Postojeći akcionari iskoristili su pravo preče kupovine tako da emisijom akcija nije došlo do promjene vlasničke strukture.

Ciljevi dokapitalizacije su povećanje osnovnog i ukupnog kapitala, podrška daljem rastu i razvoju, realizacija strateškog plana, jačanje konkurentske pozicije banke na lokalnom tržištu, jačanje kapitalne adekvatnosti i širenje i diverzifikacija izvora finansiranja.

U skladu sa preporukama Agencije za bankarstvo, da bi se ostvarile planirane veličine u dijelu koji se odnosi na prihode i profitabilnost, bilo je neophodno obezbijediti dodatan kapital da bi se zadržala stopa adekvatnosti iznad zakonom propisanih limita“, napominje se, između ostalog, u prospektu za emisiju akcija.

Nakon dokapitalizacije kapital banke iznosi 33.182.313 KM.    Indikator.ba

Objava Naša Banka provela dokapitalizaciju vrijednu 2,5 miliona KM prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.