Vijesti

NATRON HAYAT JE JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH INVESTITORA I LIDER U PROIZVODNJI PAPIRA


Kompanija Natron Hayat iz Maglaja je u procesu investicije od oko 15 miliona KM za proširenje proizvodnje mix papira (celuloza + otpadni papir). Mašine su djelimično plaćene i čeka se njihova ugradnja 2024. godine. 

Grupacija je odobrila i investiciju od 55 miliona eura za izgradnju novog kotla, kao zamjenu za kotao koji je prije nekoliko godina eksplodirao. Rok je polovina 2025.

Ovu informaciju obznanio je ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić nakon sastanka sa generalnim direktorom Omerom Eğilmezom i članovima Uprave Natron Hayat

Šibonjić je naveo i kako Natron godišnje troši oko 200.000 tona domaćeg uglja i nemaju problema sa dobavljačima.

  • Natron godišnje troši oko 500.000 kubika drveta. I sa tim imaju problema. Od toga im Šumarija ZDK planira isporučiti 30.000 kubika i realizacija je uvijek na nivou 80 posto.

Zajedno sa šumama SBK bi trebale isporučiti oko 120.000 kubika. Ova isporuka ide vrlo sporo. Oko 20 miliona eura drveta kupuju iz uvoza – napisao je Šibonjić.

1. Natron je u procesu investicije od oko 15 miliona KM za proširenje proizvodnje mix papira (celuloza + otpadni papir). Mašine su djelomično plaćene i čeka se njihova ugradnja u 2024. godini.

2. U petak je od strane Grupacije odobrena od investicija od 55 miliona Eura za izgradnju novog kotla, kao zamjena za kotao koji je prije nekoliko godina eksplodirao. Rok je polovina 2025. godine.

3. Natron godišnje troši oko 200.000 tona domaćeg uglja i nemaju problema sa dobavljačima.

4. Natron godišnje troši oko 500.000 kubika drveta. I sa tim imaju problema.

Od toga im Šumarija ZDK planira isporučiti 30.000 kubika i realizacija je uvijek na nivou 80%.

Zajedno sa šumama SBK bi trebale isporučiti oko 120.000 kubika. Ova isporuka ide vrlo sporo,

Oko 20 miliona Eura drveta kupuju iz uvoza.

(I.S.)

Hayat.ba