Vijesti

Pad prosječnih plata u BiH

Dok se mnogi građani Bosne i Hercegovine spremaju za dolazak zime i nove troškove, najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju nominalan pad prosječne mjesečne bruto plate za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, i realni pad od 0,3%, ali ne treba paničiti – situacija se i dalje kreće u pozitivnom smjeru.

Za mjesec juli 2023. godine, prosječna mjesečna bruto plata u BiH iznosila je 1.944 KM. Ovaj podatak ukazuje na manji rast plata u odnosu na prethodni mjesec, ali to ne znači da su stvari loše. U poređenju s istim mjesecom prošle godine, primjećujemo značajan rast – nominalno je viša za impresivnih 11,8%. Ako uzmemo u obzir inflaciju i druge faktore, realni indeks rasta plata bio je 7,5%.

Ali, nisu samo bruto plate u fokusu. Neto plate takođe su doživjele sličan trend. Za juli 2023. godine, prosječna mjesečna neto plata iznosila je 1.262 KM, s nominalnim padom od 0,4% u odnosu na prethodni mjesec i realnim padom od 0,2%. Ipak, kad te podatke poredimo s istim mjesecom prošle godine, primjećujemo rast od 11,3%, uz realni indeks rasta od 7,0%.

Neto plate su tradicionalno najveće u sektoru finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sa prosječnom neto plaćom od 1.865 KM, a blisko ga prati sektor informacija i komunikacija sa prosječnom neto plaćom od 1.846 KM. Treće mjesto zauzima sektor koji se bavi proizvodnjom i snabdijevanjem električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 1.737 KM u mjesecu julu 2023. godine.

Što se tiče sektora sa najmanjim neto plaćama, sektor uslužnih i smještajnih djelatnosti ima najmanju prosječnu neto platu sa 816 KM u julu 2023., što predstavlja pad u odnosu na šesti mjesec kada je bila 827.

Sektor građevinarstva je drugi najmanje plaćen s prosječnom neto plaćom od 951 KM u mjesecu julu, dok sektor trgovine ima prosječnu neto platu od 993 KM.

Bez obzira na ove podatke, važno je napomenuti da su plate u BiH i dalje u porastu, što je dobar znak za sve radnike u zemlji.

BONUS VIDEO:

 

Objava Pad prosječnih plata u BiH prenesena sa portala Aloonline.ba.