Vijesti

Povučen svjetlosni lanac iz Kine i dva modela bicikla

SARAJEVO –  Sa tržišta BiH povučeni su svjetlosni lanac sa 100 lampica, jer predstavlja opasnost od strujnog udara i požara, kao i dva modela bicikla za djecu zbog rizika od povreda, a kupcima se preporučuje da ove kineske proizvode vrate u prodavnice.

FOTO: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Svjetlosni lanac sa 100 lampica, bez oznake modela i tipa, te nepoznatog bar koda, predstavlja opasnost od strujnog udara i požara, jer napojni kabl ne ispunjava zahtjeve električne izdržljivosti i nema propisanu dužinu, a proizvod ne sadrži neophodna upozorenja.

Svjetlosni lanac nije propisno označen, a ni usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60598-2-20:2016, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Nadležna inspekcija je naložila mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje, navode iz Agencije.

Bicikl za djecu “smart 12” , čiji je bar kod 8602090030121 predstavlja rizik od povrede, jer sile kočenja na prednjem i zadnjem točku nisu dovoljne, zahtjevi za označavanje i uputstva za upotrebu nisu u skladu sa propisanim zahtjevima, a proizvod ne ispunjava bezbjednosne zahtjeve propisane u standardu BAS EN ISO 8098:2015.

Ni bicikl za djecu “džon spid 618-16” ne ispunjava zahtjeve propisane u navedenom standardu, ni njemu sile kočenja na prednjem i zadnjem točku nisu dovoljne, držači na upravljačima ne ispunjavaju propisane zahtjeve, zaštita na lancu nije u skladu sa propisanim zahtjevima, a zahtjevi vezani za označavanje i uputstva za upotrebu nisu u skladu sa propisanim.   Srna

Objava Povučen svjetlosni lanac iz Kine i dva modela bicikla prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.