Vijesti

Privredna komora FBiH pokreće projekat ‘Covid-19 Business Information Hub’

Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH) predstavila je danas u Sarajevu projekt „Covid-19 Business Information Hub“ čiji je cilj da se ublaže posljedice uzrokovane pandemijom, pruži podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) prvenstveno iz drvnog i metalskog sektora, ali i svim ostalim sektorima u procesu oporavka, kontinuitetu poslovanja, jačanju njihove kompetencije i otpornosti u izazovnim vremenima.

Ideja je, ppo riječima predsjednika PKFBiH Mirsada Jašarspahića, nastala nakon istraživanja i kontakata sa njihovim članicama, te razgovora sa GIZ-om i partnerskim institucijama, Privrednom komorom RS i Privrednom komorom Brčko distrikta o tome da je potrebno za privredne subjekte, prvenstveno MSP napraviti Business Information Hub, odnosno digitalnu platformu koja će u narednom periodu omogućiti da dobiju sve potrebne infomacije kada je riječ o zakonskoj regulativi, edukaciji, organizovanju online sajmova i B2B susreta, pa sve do povezivanja i jačeg networkinga sa čitavom grupacijom biznis asocijacija u Njemačkoj, kao što su udruženja za metal i drvo, automobilske industrije, injženjera i drugo.

Jašarsphić je naglasio da je za uspješnu realizaciju projekta i njegovu institucionalnu i finansijsku održivost neophodna saradnja sa domaćim i stranim partnerima da bi se privrednim subjektima pružile ažurne informacije kada je riječ, naprimjer, o zakonskoj regulativi, programima za poticaje, ograničenjima za izvoz, za putovanja i drugo.

Na projketu su radili Armin Hodžić i Anela Karahasan koji su naveli da Business Information Hub ima četiri radna paketa koji se odnose na Help desk platformu sa modulima koji su u kombinaciji sa tim digitalnim dijelom i obuhvataju jačanje kompetancija MSP, umrežavanje i promociju. Ta četiri radna paketa su tematski razdvojeni, ali su po aktivnostima vrlo povezani.

– Covid-19 Business Information Hub je zamišljen da bude inovativna platforma koja će tretirati i dati sve informacije MSP, međunarodnim organizacijama, donatorima i svima onima koje interesuje, a vezane su za zakonsku regulativu i određene mjere u vezi sa situacijom uzrokovanom pandemijom – naveo je Hodžić.

Karahasan je naglasila da je inovativnost bitan segment ovog projekta. Podsjetila je da je PKFBiH zajedno sa Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH učestvovala u izradi Akcionog plana za inovacije MSP koji je usvojila Vlada FBiH.

Projekt traje godinu dana, bazna verzija ove platforme trebala bi biti u funkciji za nešto više od mjesec dana, a pristup je besplatan. Privredna komora FBIH realizuje projektne aktivnosti za jačanje kompetencija mikro, malih i srednjih preduzeća iz metalskog i drvnog sektora u okviru EU4Business Recovery programa, finansiranog od Evropske unije i Vlade SR Njemačke.

Biznis.ba / FENA