Vijesti

Stanivuković bez odobrenja Ministarstva finansija uputio budžet u Skupštinu

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uputio je u skupštinsku proceduru prijedlog budžeta grada za iduću godinu, iako taj akt nije dobio saglasnost Ministarstva finansija RS.  Time je prvi čovjek Banjaluke prekršio Zakon u fiskalnoj odgovornosti RS.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

FOTO: Grad Banjaluka

Naime, u članu 29 ovog zakona je navedeno da će novčanom kaznom od 4.000 do 20.000 KM biti kažnjeno odgovorno lice ako Skupštini grada/opštine predloži nacrt budžeta, odnosno rebalans budžeta, a da prethodno nije ispoštovana preporuka Ministarstva finansija, odnosno ako uputi prijedlog budžeta ili rebalans, a da prethodno nije pribavio saglasnost ministarstva finansija.

Da prijedlog budžeta grada Banjaluka nije imao saglasnost resornog ministarstva dokazuju dokumenti u koje je imao uvid portal CAPITAL. 

Mišljenje ministarstva stiglo na skupštinskom zasjedanju

Prvi je obavještenje koje je potpisao Stanivuković i dostavio odbornicima na jučerašnjem zasjedanju na kojem su odbornici razmatrali prijedlog budžeta Grada Banjaluka za 2024. godine.

U tom dokumentu je navedeno da se uslovi za razmatranje ove tačke dnevnog reda stiču dobijanjem saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srpske kako je navedeno u  Zakonu o fiskalnoj odgovornosti RS.

Tu saglasnost Stanivuković nije imao što pokazuje drugi akt koji je Ministarstvo finansija juče u toku zasjedanja dostavilo Gradu Banjaluka.

„Nakon analize dostavljenog prijedloga budžeta Grada Banjaluka za 2024. godinu konstatujemo da preporuke date na nacrt budžeta nisu ispoštovane. Preporuke da se smanje rashodi za lična primanja zaposlenih kao i rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga nisu ispoštovane, već su iznosi značajno povećani“, navedeno je u ovom dokumentu.

Iz ministarstva su napomenuli i da je došlo do povećanja iznosa sredstava na rashodima za lična primanja u odnosu na nacrt budžeta i to za 4,5 miliona KM, a roba i usluga 500.000 KM.

„Preporuka da se ne planira iznos na ekonomskom kodu 920000 – primici od zaduženja, za koji je potrebno provesti proceduru propisanu Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS nije ispoštovana. U aktu se navodi da će usvojena Odluka o kratkoročnom zaduženja biti dostavljena Ministarstvu finansija prije dobijanja saglasnosti na prijedlog budžeta Grada Banjaluka za 2024. godinu. Imajući u vidu naprijed navedeno, Ministarstvo finansija ne može dati saglasnost na dostavljeni prijedlog budžeta Grada Banjaluka za 2024. godinu“, precizirano je u dokumentu ministarstva.

U budžetu nepostojeći kredit

Naglašeno je da se, u slučaju da Grad u potpunosti ispoštuje preporuke date na nacrt, može završiti procedura usvajanja budžeta Grada Banjaluka. To se nije dogodilo što je vidljivo iz samog prijedloga budžeta za iduću godinu, koji je juče bio pred odbornicima Skupštine grada.

Naime, u prijedlogu je vidljivo da je na stavci zaduženja planirano milion maraka od kratkoročnog kreditnog zaduženja, koje je ministarstvo u preporuci tražilo da se ukloni. U pitanju je kredit koji je u skupštinsku proceduru uputio Stanivuković, ali ta tačka nije čak ni došla pred odbornike, a smamim tim se i ne može planirati u budžetu.

Pokušali smo kontaktirati gradonačelnika Stanivukovića kako bi dobili komentar, ali  nije odgovarao na pozive i poruke redakcije portala CAPITAL.

Iako su na jučerašnjem zasjedanju odbornici imali nedoumice oko činjenice da razmatraju prijedlog budžeta za 2024. godinu, bez saglasnosti Ministarstva finansija, ipak su taj akt na kraju radnog dana usvojili.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković je nakon sinoćnjeg zasjedanja rekao da „nije želio da Skupština bude odgovorna za neusvajanje budžeta za iduću godinu pa da Grad mora ići na privremeno finansiranje“.

„Naš posao je da određeni akt razmatramo i da ga usvojimo ili odbijemo. Njihov posao je da obezbijede svu potrebnu dokumentaciju i saglasnosti da bi taj akt valjan došao kod nas“, kazao je Ninković.

Skupština grada Banjaluka je sinoć usvojila  budžet grada Banjaluka za 2024. godinu u iznosu od 214,5 miliona KM uz više od 20 amandmana.

CAPITAL: Vesna Popović

Objava Stanivuković bez odobrenja Ministarstva finansija uputio budžet u Skupštinu prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -