Vijesti

Turska prva u svijetu koja uvodi Nacionalnu šemu održivog turizma

Potpisivanjem sporazuma o saradnji s najvećom svjetskom platformom za životnu sredinu i održivost, Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC) Republika Turska postala je prva država u svijetu koja uvodi Nacionalnu šemu održivog turizma sa zvaničnim GSTC statusom.

Nakon što je prošle godine, uprkos pandemiji virusa korona, a zahvaljujući programu sertifikacije sigurnog turizma, privukla i ugostila rekordan broj turista, Turska je potpisala sporazum o saradnji sa Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC), vodećom svjetskom organizacijom za sertifikovanje održivog turizma. Potpisivanje sporazuma predstavlja primjer ozbiljnog pristupa održivosti, jer Turska postaje prva vlada u svijetu koja je potpisala sporazum o razvoju nacionalnog programa sa GSTC-om.

U okviru trogodišnjeg sporazuma, turistička industrija Turske biće restrukturisana tako da odgovori najboljim i najraširenijim standardima u održivom turizmu, oslikanim u kriterijima Globalnog vijeća za održivi turizam.

U prvoj fazi sporazuma biće utvrđeni nacionalni kriterijumi programa, a inspekcijske firme će proći odgovarajuću obuku. Dodatno, od prve sedmice februara, programu će se pridružiti i turski turistički subjekti. Prva faza programa, koja prema utvrđenom planu treba da se u potpunosti završi do 2030. godine, operativno će započeti 2023. godine, dok će se druga faza sprovoditi postepeno tokom 2025.  Do kraja 2030. godine biće ispunjeni svi međunarodni standardi.

Republika Turska je od 2022. godine započela transformaciju prema održivosti u turističkoj industriji, a upravo saradnja sa GSTC-om će istaći ovu zemlju kao snažnog konkurenta u međunarodnoj areni i ujedno doprinijeti da Turska uhvati korak s međunarodnim turističkim trendovima. Dodatno, kroz aktivnosti predviđene ovim sporazumom, Turska će takođe dostići ciljeve Pariskog sporazuma potpisanog krajem prošle godine.

U okviru Programa sertifikovanja sigurnog turizma, koji je implementiran 2020. godine i prvi svoje vrste u svijetu, Turska je već preduzela opsežan set mjera povezanih s prevozom, smještajem, hranom i pićem i kongresnim sadržajima, kao i dobrobiti i zdravstvenim uslovima putnika, gostiju i zaposlenih. Do sada je skoro 12.000 objekata dobilo sertifikat o sigurnom turizmu. Nakon potpisivanja sporazuma sa GSTC-om, turistička privreda, posebno smještajni kapaciteti, biće podređeni kako sigurnim, tako i održivim standardima, a početak njihove primjene očekuje se od aprila 2022. godine.