Vijesti

UZ DVA MILIONA LJUDI U DIJASPORI KOJI VUKU PORIJEKLO IZ BIH, OTVARAJU SE DOBRE PRILIKE ZA INVESTICIJE


Broj osoba bosanskog porijekla u iseljeništvu ostaje neodređen, no važnije od brojki je prepoznati potencijal koji iseljeništvo nosi za Bosnu i Hercegovinu.

U novom geopolitičkom kontekstu, dijaspora može odigrati ključnu ulogu u uspostavi jačih veza i poticanju investicija u zemlji.

Nedavno predstavljen alat za mapiranje dijaspore, dio projekta “Diaspora Invest,” pruža lokalnim zajednicama uvid u podatke o iseljeništvu. Ovaj alat omogućuje jedinicama lokalne samouprave lakše prikupljanje informacija i upravljanje podacima, stvarajući jasniju sliku veza između dijaspore i matičnih lokalnih zajednica.

Grad Livno prednjači u ovom procesu, potičući dijasporu da sudjeluje u popunjavanju upitnika koji će omogućiti saradnju, razmjenu iskustava te zajedničko djelovanje.

Slične aktivnosti provode se i na državnoj razini, s namjerom definiranja preduslova za uspostavu registra dijaspore.

Osim olakšavanja administrativnih procedura za osobe porijeklom iz BiH, projekt mapiranja dijaspore otvara vrata za jaču dvosmjernu komunikaciju i saradnju na poslovnoj razini.

Nove okolnosti na međunarodnoj sceni potiču firme sa Zapada da traže geografski bliže lokacije za investiranje, a BiH, s potencijalom svoje dijaspore, može iskoristiti ove prilike za novi investicijski ciklus i privredni razvoj.

Hayat.ba