Vijesti

Vlada otpisuje kamate poreskim dužnicima koji izmire glavni dug

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske je predložila po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpisu potraživanja poreskim dužnicima.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Foto: Capital.ba

Poreskom dužniku koji do 1. jula 2024. godine izmiri cjelokupan iznos glavnog poreskog duga i troškove postupka prinudne naplate dospjelih za plaćanje do 31. decembra 2022. godine, otpisaće se pripadajuća kamata po tom osnovu, navodi se u predloženom rješenju.

O zahtjevu za otpis potraživanja po osnovu kamate rješenjem odlučuje direktor Poreske uprave.

Ukupan poreski dug u Republici Srpskoj na dan 31. decembar 2022. godine iznosi više od 1,1 milijardu KM, od čega se na glavnicu odnosi 929,6 miliona КM, a na kamatu 227,9 miliona КM.

„Vlada predloženim odredbama Zakona, a prihvatajući inicijativu Privredne komore Republike Srpske, nastoji da stvori stimulativan pravni osnov za efikasniju naplatu potraživanja koji ima Republika Srpska prema dužnicima po osnovu glavnog poreskog duga“, navodi se u predloženom rješenju.

U redovnim okolnostima potreba za donošenjem ovakvog zakona, kako navode, ne postoji, jer su poreski dužnici u skladu sa zakonima dužni da sve svoje obaveze ispunjavaju.

„Međutim, u trenucima krize izazvane dugotrajnom pandemijom virusa korone, a nakon toga poremećajima na globalnom tržištu usljed ratnih dešavanja u Ukrajini, a sad i na Bliskom Istoku, koja su izazvala veoma visoku inflaciju, pojavila se potreba za stvaranjem mogućnosti poreskim dužnicima da unaprijede tekuću likvidnost“, navode u Vladi RS.

Predloženim zakonom nastoji se naplatiti dio poreskog duga koji je dospio za plaćanje do 31. decembra 2022. godine, te istovremeno, kako kažu, pomoći privrednim subjektima koji su manje ili više zapali u probleme sa likvidnošću usljed ekonomskih poremećaja na globalnom nivou.

„Na predloženi način bi se povećalo izmirenje glavnog poreskog duga, uz rasterećenje dužnika za dospjeli iznos kamate. S obzirom na to da bi se poreskim dužnicima otpisao značajan iznos kamate, očekuje se da bi to podstaklo izmirenje glavnog duga u značajnom iznosu“, dodaju u Vladi RS.

O ovom prijedlogu izjasniće se narodni poslanici RS na sjednici zakazanoj za 12. decembar. Srpskainfo

Objava Vlada otpisuje kamate poreskim dužnicima koji izmire glavni dug prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -