Vijesti

Vlada Srpske prazni račune u bankama

BANJALUKA – Ukupni depoziti pravnih i fizičkih lica u bankama u Republici Srpskoj na kraju juna iznosili su 7,3 milijarde maraka i smanjeni su za 320,7 miliona u odnosu na prošlu godinu. Najveći pad od čak 21 odsto zabilježili su depoziti vlade i vladinih institucija koji su manji za 205,3 miliona KM.

Foto: Capital.ba

U šestomjesečnom izvještaju Agencije za bankarstvo RS navedeno je da su ukupni depoziti manji za četiri odsto u odnosu na kraj 2022. godine.

Prema sektorskoj strukturi, rast depozita zabilježen je kod sektora stanovništva, dok su svi ostali sektori imali pad depozita.

Najznačajniji pad, kako se vidi iz ovih podataka, zabilježen je kod depozita vlade i vladinih institucija te javnih i državnih preduzeća.

„Pad depozita imamo kod sektora koji čine 41,5 odsto ukupnih depozita. Najviše su pali depoziti vlade i vladinih institucija koji su manji za 205,3 miliona КM ili 21 odsto, pa depoziti javnih i državnih preduzeća koji su manji za 147,1 miliona КM ili 30 odsto“, navodi se u izvještaju.

Pali su i depoziti privatnih preduzeća i društava, koji su drugi po veličini učešća u ukupnim depozitima i imaju pad od 11,6 miliona КM ili jedan odsto.

S druge strane, depoziti stanovništva čine 58,5 odsto ukupnih depozita su na kraju juna u odnosu na kraj 2022. godine povećani za 174 miliona КM ili četiri odsto.

depoziti

Foto: Capital.ba

Ekonomski analitičar Igor Gavran kaže da je očigledno da Srpska ima problema sa finansiranjem čak i osnovnih rashoda, te da je posljedica toga smanjene depozita.

„Iako su javni prihodi na rekordnom nivou, nedavni problemi u izmirivanju obaveza po osnovu emisije obveznica na Bečkoj berzi i česta nova zaduživanja, uz obustave finansiranja nekih projekata od strane Njemačke, EU i nekih drugih očekivanih ulagača, ukazuju na ozbiljne poteškoće Vlade u finansiranju čak i osnovnih rashoda i logično je korištenje sredstava iz depozita za te potrebe u nedostatku drugih“, istakao je Gavran.

Naglašava i da su niske kamatne stope na štednju, koje su daleko ispod stope inflacije, dovele do smanjenja interesa za štednju u bankama te da je, od pada vladinih, veće iznenađenje da je došlo do povećanja depozita stanovništva i u takvim uslovima.

CAPITAL: M. Ljubojević

Objava Vlada Srpske prazni račune u bankama prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.