Edukacije

PREDBILANSNE RADNJE ZA 2021. I NOVA PREKNJIŽENJA ZA 01.01.2022.

WEBINAR  Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU
 • NOVI KONTNI PLAN I OBAVEZNA PREKNJIŽENJA NA DAN 01.01.2022. GODINE 
 • PRIPREMNE RADNJE ZA POREZNE PRIJAVE FIZIČKIH LICA – SAMOSTALNIH PODUZETNIKA
 • OSTALE AKTUELNOSTI

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 15.12.2021. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 15.12. do 19.12.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 15.12. do 19.12.2021. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM WEBINARA

 

PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

 • Zakonska obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza
 • Zahtjevi inspekcijskih organa u pogledu popisa imovine i obaveza
 • Kazne u slučaju nevršenja popisa u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH
 • Porezni tretman popisnih razlika
 • Obaveza sačinjavanja IOS-a i porezni tretman nepotvrđenih stavki
 • Usaglašavanja stanja u trgovinskoj, ugostiteljskoj, proizvodnim i drugim djelatnostima
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Vrednovanje imovine na dan 31.12
 • Knjiženja na kontima 595 i 596 na 31.12.
 • Usklađivanje vrijednosti stalne i tekuće imovine
 • Obaveza vršenja ukalkulisavanja troškova
 • Razlika između rezervisanja i ukalkulisanih troškova
 • Konačni obračun amortizacije i primjena MRS 12
 • Porezni tretman amortizacije
 • Procjena ispunjenosti uslova za korištenje poreznih poticaja

NOVI KONTNI PLAN I OBAVEZNA PREKNJIŽENJA NA DAN 01.01.2022. GODINE

 • Postupak zatvaranja i otvaranja konta
 • Nove sheme knjiženja
 • Prikaz novih konta i konta koja se brišu
 • Nova konta za obračun amortizacije
 • Preknjiženje konta 013 – Ulaganja u tuđa stalna sredstva
 • Preknjiženja na nova konta koja se odnose na primjenu MSFI-a 16
 • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene pozajmice, date/primljene najmove…
 • Nova konta za date avanse
 • Novi način prikaza odloženih porezni obaveza i odložene porezne imovine
 • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene dividend, date/primljene kamate
 • Brisanje konta 31 – Upisani a neuplaćeni kapital i 29 – Gubitak iznad visine kapitala, i prezentacija obaveznih preknjiženja
 • Nova konta koja se odnose na date popuste i programe lojalnosti sa kupcima
 • Prikaz novih konta koja se odnose na evidentiranje prihoda i rashoda

PRIPREMNE RADNJE ZA POREZNE PRIJAVE FIZIČKIH LICA – SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

 • Popis zaliha i dugotrajne imovine kod poduzetnika
 • Zaključenje poslovnih knjiga za poduzetnike
 • Ispravke grešaka u poslovnim knjigama poduzetnika
 • Priznavanje troškova automobila, kao i drugih troškova poduzetnika
 • Koje su obaveze „paušalaca“ na dan 31.12.?
 • Porezne prijave fizičkih lica 
 • Ažuriranje i ispravke grešaka u evidencijama i prijavama tokom godine

 DRUGE AKTUELNOSTI 

 • Nove osnovice za obračun doprinosa za samostalne poduzetnike
 • Novi Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima
 • Obavijest o načinu predaje finansijskih izvještaja

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 15.12. do 19.12.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 15.12. do 19.12.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14