Vijesti

AKO IMATE PROJEKAT, PRIJAVITE SE: Otvoren javni poziv vrijedan 3,2 miliona KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerada voća, prerada gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerada maslina, prerada povrća, prerada mlijeka, prerada mesa, prerada jaja, prerada i konzerviranje riba i prerada žitarica.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene finansijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave se mogu podnijeti od 5. maja 2022. godine dok je krajnji rok 7. juni 2022. godine do 17 sati.

Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili e-mail) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne internet-stranice projekta, eu4agri.ba

Prva online INFO sesija bit će održana u petak, 8. aprila od 10 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz info sesija u nekoliko gradova BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja bit će objavljene putem internet-stranice.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).(Pressmedia)