Vijesti

CCI izdvojio Općinu Hadžići kao primjer loše prakse za unapređenje života građana

Centri civilnih inicijativa (CCI) su u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana“ vršili monitoring rada institucija lokalnih samouprava u 15 gradova/općina širom Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave sprovodili aktivnosti na podizanju svijesti o aktualnim problemima i kao proizvod toga kreirali inicijative kao moguća rješenja tih problema.

Iz CCI-ja navode da je saradnja sa lokalnim samoupravama bila na zadovoljavajućem nivou, a kao negativan primjer istaknuli su predstavnike Općine Hadžići “koji nisu izrazili spremnost na saradnju u kontekstu transprentnosti i spremnost na zajedničku realizaciju aktivnosti koje bi bile usmjerene na unapređenje života građana u općini Hadžići”.

“Između ostalog, izdvajamo nemogućnost pristupa zapisnicima sa sjednica Općinskog vijeća, nemogućnost prisustva sjednicama Općinskog vijeća, a povrh svega iznenađuje činjenica da predstavnici vlasti nisu iskazali zainteresovanost za učešće na događaju koji je imao za cilj promovisati perspektive zapošljavanja i pokretanja vlastitog biznisa u Općini Hadžići”, navode iz CCI-ja.