Vijesti

Razvojna banka FBiH – tri nove kreditne linije

– Razvojna banka FBiH u skladu sa ciljevima i Strategijom razvoja Federacije 2021.-2027. uspostavila je tri nove kreditne linije i to za projekte poboljšanja energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora energije i digitalnu transformaciju.

Kamatna stopa je fiksna i i vrlo povoljna. Razvojna banka preuzima na sebe valutni i inflatorni rizik, a  uslovi su jednaki za sve bez obzira na veličinu preduzeća. Zainteresovani mogu podnijeti zahtjeve za kreditiranje preko Razvojne banke FBiH za projekte poboljšanja energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora energije i digitalnu transformaciju. Željeni rezultati su uštede, smanjenje zagađenja, veća  produktivnost, zapošljavanja i brži ekonomski razvoj.  

Maksimalan iznos pojedinačnog kredita za  poboljšanje energetske efikasnosti je do pola miliona maraka. Rok otplate je do 8 godina a grejs period do 12 mjeseci. Za projekte obnovljivih izvora energije može biti odobreno do dva miliona. Rok otplate je do 12 godina s grejs periodom od 18 mjeseci.