Vijesti

Energoinvest predložio smanjenje cijene gasa za 12,5 posto

SARAJEVO – Energoinvest je na osnovu novodostavljene cijene prirodnog gasa od ruskog isporučioca Gazprom Exporta, primljene 4. aprila, izvršio rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog gasa za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH.

FOTO: Pixabay

Zahtjev za korekciju cijene prirodnog gasa se dostavlja Vladi, a sumarno rezultira sa ukupnim smanjenjem cijene prirodnog gasa od 12,53% u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

Ukoliko Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog gasa prema distributeru Sarajevogas iznosiće 0,866 KM/m3 u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala koja je iznosila 0,990 KM/m3, i primjenjivaće se od 1. aprila ove godine“, saopšteno je iz Energoinvesta.

Na sniženje cijene prirodnog gasa, kako dodaju, uticao je kvartalni pad cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog gasa. Takođe je došlo do blagog trenda pada vrijednosti USD u odnosu na EUR i KM, što je sumarno rezultiralo navedenim sniženjem.

Očekujemo da će i distributer Sarajevogas, kao i Toplane izvršiti sniženje cijena prema građanstvu u gore navedenom iznosu“,  saopšteno je iz Energoinvesta Sarajevo.

Objava Energoinvest predložio smanjenje cijene gasa za 12,5 posto prenijeta sa portala Capital.ba – Informacija je capital.