Vijesti

ISTRAŽILI SMO KOLIKO IZNOSE KAMATE U NAŠOJ ZEMLJI


Međutim, jedan građanin naše zemlje, koji se javio ekipi portala Hayat.ba, ostao je zaprepašten kada je uzeo kredit u jednoj od lokalnih banki. On je na iznos od 100.000 KM, zadužio se vraćati kamate, koje će ga na kraju koštati 180.000 maraka.

Dakle, računica je jasna, skoro pa duplo će otplaćivati kredit narednih deset godina.

Upravo je ovo bio povod da odlučimo potražiti iznose kredita i kamatnih stopa u bankama našeg okruženja.

Krediti na 10 godina, ali sa različitim kamatama

Jedna od banki tako nudi nenamjenski kredit (koji možete iskoristiti za troškove vjenčanja, kupovinu namještaja i slično) do 50.000 KM, s rokom otplate do 10 godina. Fiksna kamata iznosi 5,49 posto.

Isti iznos kredita i rok otplate nudi još jedna banka, ali sa kamatom od 3,30 posto.

Druga banka nudi također kredit do 50.000 KM, ali i mogućnost da sami birate fiksnu ili promjenjivu profitnu stopu s rokom otplate do deset godina.

Kamata od 3,29 posto iznosi na mogućnost uzimanja kredita kod još jedne banke, a radi se o roku otplate od deset godina.

Tako, na primjer, za kredit od 80.000 maraka, kamata bi iznosila 783 marke ako otplaćujete 10 godina, te 429 ako planirate otplaćivati narednih 30 godina.

Koliko iznosi kreditna zaduženost stanovništva?

A da se bh. građani zadužuju, često i mnogo, dokaz su i zvanične informacije Centralne banke.

Prema posljednjim ažuriranim podacima, građani u Bosni i Hercegovini povećali su kreditnu zaduženost za oko 700 miliona KM u godinu dana i iznos plasiranih kredita na kraju augusta je iznosio oko 11,5 milijardi KM.

Depoziti građana BiH u bankama na kraju augusta su iznosili 15,4 milijardi KM, što je za oko 1,3 milijardi KM više nego 2022. godine.

Posebno je interesantna činjenica da su građani smanjili iznos dugoročnih depozita (štednju) a povećali iznos novca na transakcionim računima.

(I. Sandžaktarević)

Hayat.ba