Vijesti

Javni poziv za taksiste: Izdavanje dopunske oznake za taksi vozilo za 2022. godinu

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, na osnovu Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/19), Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Kakanj – Prečišćeni tekst („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/19),

OBAVJEŠTAVA

I JAVNO POZIVA TAKSI PREVOZNIKE

Pozivaju se taksi prevoznici sa područja općine Kakanj da najkasnije do 20.12.2021. godine podnesu zahtjev za izdavanje dopunske oznake za taksi vozilo za 2022.godinu.

Dopunska taksi oznaka se dodjeljuje po načelu jedna oznaka za jedno vozilo i važi do kraja godine u kojoj je izdata. Dopunsku taksi oznaku izdaje Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj.

Uz zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake za 2022.godinu taksi prevoznik dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

  1. Dokaz da je taksi prevoznik raspoređen na taksi stajalište;
  2. Važeće rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo;
  3. Rješenje o korištenju javne površine (kopija) ili kopija uplatnice;
  4. Potvrdu o registraciji za vozilo koje ima registarske oznake koje počinju slovnom oznakom „TA“;
  5. Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 5,00 KM;
  6. Staru dopunsku taksi oznaku vratiti prilikom preuzimanja nove dopunske taksioznake;

Obrazac zahtjeva za izdavanje dopunske oznake može se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032/771-800, lokal 848.