Vijesti

JAVNI POZIV – za učešće na dvodnevnoj obuci i dodjelu grant sredstava

Pozivamo žene sa područja Grada Bijeljina, a koje pripadaju nekoj od marginalizovanih grupa da se prijave za učešće na dvodnevnoj obuci koja će biti održana u periodu od 1 – 2. 12. 2021. godine.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Učešćem na edukativnoj obuci učesnice će, uz pomoć konsultanta, dobiti priliku da ojačaju svoje samopouzdanje i razviju biznis ideju, ali i priliku da apliciraju za dodjelu bespovratnih sredstava u vidu robe i materijala.

Priliku da apliciraju za dodjelu pomenutih bespovratnih sredstava će imati sve učesnice koju prođu obuku, dok će samo njih 10 biti podržano  s ciljem razvoja i unapređenja vlastitog biznisa u maksimalnom iznosu do 1.200 € bez PDV-a, po porodičnom domaćinstvu.

Maksimalan broj učesnica u obuci je 15.

Ko može aplicirati?

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju  žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene sa invaliditetom ili žene koje u svom domaćinstvu imaju dijete ili nekog drugog člana sa invaliditetom, starije žene, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području na teritoriji opštine Grada Bijeljina, koje posjeduju vlastito zemljište, koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnici pomoći Centra za socijalni rad, žene koje nemaju druge izvore prihoda i sve druge marginalizovane žene koje su pogođene krizom COVID 19. Svi prijavljeni trebaju imati prebivalište na području opštine Grada Bijeljina.

Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 28. novembar 2021.

Ovaj Javni poziv je dio projekta „Ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 u romskoj zajednici u Gradu Bijeljina“ koji provodi Udruženje građana „Otaharin“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete pročitati OVDJE

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Svoje prijave, šaljite na e-mail: info.otaharin@teol.net ili lično na adresu u prosotorije Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu, u ulici Filipa Višnjića 217. 76300 Bijeljina.

otaharin.org

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -