Vijesti

Obuka za vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava

U organizaciji Saveza općina i gradova FBiH, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD2 kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), održana je obuka za općinske vijećnike, kao i za članove komisija Općinskog vijeća Centar.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti je kazala da je Općina Centar pristupila ovom projektu koji traje četiri godine.

– Poštujući metodologiju koju je Općinsko vijeće usvojilo 2018. godine imamo sistemsko rješenje za ovu oblast. Ove godine smo po prvi put u projekat uspjeli uključiti i boračke organizacije iz Centra. Općina Centar je 2019. godine proglašena liderom u dodijeli sredstava nevladinom sektoru, što je bez sumnje potvrda našeg rada na većoj transparentnosti kroz projekte kao što je ReLOaD2, navela je Fazlić.

Kako je navedeno tokom prezentacije, koju je održala Amra Hamzić, rukovodilac Službe za internu reviziju – glavni interni revizor Gradske uprave Tuzla i edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, cilj edukacije je prepoznavanje uloge organizacija civilnog društva (OCD) i  njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju, te načini na koje se ove organizacije mogu transparentno finansirati iz općinskih budžeta. 

Na proljeće naredne godine planirana je još jedna obuka za vijećnike i predstavnike radnih tijela Općinskog vijeća Centar.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -