Vijesti

Sarajevskoj firmi posao od skoro 200.000 KM u Crnoj Gori


Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore potpisalo je ugovor sa kompanijom Alem Sistem Sarajevo za nabavku i ugradnju pet senzora za mjerenje kvaliteta morske vode. Vrijednost ugovora 97.500 eura.

Nabavka i ugradnja seznora koji će mjeriti određene parametre morske vode (nivo kiselosti ili alkalnosti (pH), slanost, kiseonik, temperatura, zamućenost) predviđena je kroz jednu od tri ključne aktivnosti projekta SEAVIEWS koja se odnosi na razvoj inovativnog virtualnog sistema ranog upozoravanja za sprječavanje i upravljanje zagađenjem mora iz različitih izvora.

U okviru projekta predviđen je razvoj digitalne platforme koja će preko namjenske baze podataka, prikupljati informacije putem mreže pametnih senzora i mobilne aplikacije.

Ugradnja senzora obezbijedit će detaljno praćenje kvaliteta vode na lokacijama na kojima su isti instalirani, a koji će pokrivati širok opseg ADRION područja.

Na ovaj način omogućiće se izdavanje upozorenja relevantnim zainteresovanim stranama o potencijalnom zagađenju mora na osnovu rezultata napredne elaboracije ulaznih podataka u realnom vremenu.

U konačnom, cilj projekta je podići svijest i dugoročno unaprijediti i izmijeniti postojeće nacionalne i regionalne akcione planove.

Mreža SEAVIEWS će to postići tako što će identifikovati neslaganja između trenutnog i željenog nivoa bezbjednosti životne sredine i predložiti korektivne mjere i akcije za poboljšanje kako bi se otklonili svi nedostaci i zatvorile identifikovane praznine kroz novorazvijeni dinamički proces kreiranja politike.


(Pressmedia)