Vijesti

SPREMA SE NAJVEĆA KATASTROFA U HISTORIJI, GORA NEGO 2008.

[ad_1]

Analitičari i berzanski eksperti širom svijeta daju prognoze o kretanjima novca i snazi svjetskih valuta.

Istaknuti ekonomista Piter Šif govorio je o dolazećoj velikoj ekonomskoj krizi, i predviđa da će po razmjerama prevazići onu iz 2008. godine.

Američki berzanski broker Piter Šif, jedan od rijetkih ekonomista koji su tačno predvidjeli finansijsku krizu 2008. godine, govoreći o spasavanju bankarskog sektora i martovskom sastanku Federalnih rezervi upozorio je na novu ekonomsku krizu koja će nastati kada inflacija “skoči do neba”, što će neminovno usloviti devalvaciju dolara.

On je dodao da je bankarski sistem kao “kula od karata koja počinje da se ruši”.

– Zahvaljujući greškama koje su Federalne rezerve napravile od krize 2008, sada imamo mnogo veći gigantski balon koji čeka da pukne. Fed je napravio balon koji je doveo do finansijske krize 2008. godine, a onda su napuhali veći balon da bi pokušali da zakamufliraju te greške kako ne bismo morali da se nosimo sa punim posljedicama rješavanja svih tih grešaka. I naravno, mi smo samo upotpunili problem još većim greškama i sada je američka ekonomija spremna na najveću ekonomsku katastrofu u svojoj historiji.

Poslije neuspjeha SVB i Signature banke, Piter je rekao da je to početak sljedeće finansijske krize. Ali praktično niko u mainstreamu to ne naziva finansijskom krizom. Piter je uporedio situaciju iz 2008. sa situacijom danas. Ukratko, finansijska kriza iz 2008. bila je vezana za dugovanja koje ljudi kasnije nisu bili u mogućnosti da plate.

– Upravo to se sada dešava. To je bankarska kriza, a banke su finansije. Mislim da ljudi nerado to nazivaju finansijskom krizom jer ne žele da evociraju uspomene na 2008. i ne žele da prave nikakva poređenja. Oni to ne žele da priznaju. Oni odbacuju sve rane znake velike finansijske krize. Ali na pragu smo jednog. I biće mnogo veći od prethodnog.

Piter je rekao da događaj koji banke ne mogu da podnesu veliki ekonomski pad u kombinaciji sa porastom inflacije.

– Dakle, ako istovremeno imamo visoku inflaciju i recesiju, banke će propasti. Piter je objasnio da će, pošto inflacija obezvrjeđuje svačiji novac, oni će željeti da ga izvuku iz banaka.

– Naravno, kada ljudi žele da izvuku svoj novac iz banaka, novca nema. Dakle, jedini način na koji ljudi mogu dobiti svoj novac je ako ga Fed štampa. Ali ako ga Fed štampa, to samo uništava još više vrednost. Dakle, to ubrzava zamah za spiralnu inflaciju.

Za samo dvije sedmice, Federalne rezerve su dodale skoro 400 milijardi dolara svom bilansu stanja. To je novac stvoren iz ničega.

– To je inflacija. I tako, kada to uradite, uništavate vrijednost svog novca koji je već u opticaju. Dakle, Amerikanci će platiti, ne zato što su poreski obveznici, već zato što su vlasnici američkih dolara i zarađivači američkih dolara. Svima će plate biti smanjene zbog spasavanja banaka. Ovi paketi spašavanja ugrožavaju svačije bankarske depozite, čak i banke koje su solventne. I nije važno ako vaša banka propadne. I dalje gubiš. U slučaju da vaša banka propadne, gubite novac. Ali sada, pošto vlada neće dozvoliti da banke propadnu, svako ko ima bankovni račun izgubit će kupovnu moć, zaključio je Piter Šif.

Hayat.ba