Vijesti

U FBiH će naknada za obnovljive izvore energije iznositi 0,0042 KM po kilovat satu bez PDV-a

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj hitnoj sjednici odlučila da naknada za obnovljive izvore energije ove godine iznosi 0,0042 KM po kilovat satu bez PDV-a.

Podsjećamo, prošle godine iznosila je 0,005072 KM po kilovat satu bez PDV-a.

Iz Vlade FBiH su saopćili da je ova odluka u skladu s uredbom o podsticanju proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije i, kako su naveli, učinkovite kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje za korištenje obnovljivih izvora energije.

Istaknuto da je za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije u ovoj godini ukupno potrebno 25.273.102 KM.

“Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije za ovu godinu utvrđen je u visini od 0,0042 KM po kilovat satu bez PDV-a. Naknada predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kilovat satu. Plaćaju je svi krajnji kupci električne energije i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju”, obrazložili su.

U Federalnoj vladi su naglasili da su sredstva prikupljena po osnovu ove prihod Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (OIEiEK) kojima on raspolaže i koristi ih za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu struju privilegovanih proizvođača, pokrivanje troškova rada Operatora i za plaćanje troškova uravnoteženje elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene struje iz postrojenja OIEiEK.

 

Klix