Vijesti

Za podršku investicijama u ruralni turizam u BiH 3,5 miliona KM

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija danas je objavljen javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno dva partnera.

Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bavi pružanjem turističkih usluga i proizvoda, javna ustanova i organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, nevladina organizacija (NVO) i udruženje sa iskustvom u vođenju projekata razvoja i promocije turističke ponude.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 KM do 250.000 KM (bez PDV-a).

Za svaki projekt, podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15 posto ukupnog iznosa prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a (tj. minimalno 15 posto sufinansiranje podnosioca prijave i partnera i 70 posto finansiranje kroz mjeru podrške od Projekata EU4AGRI).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 7. mart 2022. godine. Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice www.eu4agri.ba.

U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća.