Vijesti

EU grantovi – kako do bespovratnih sredstava za privatni i javni sektor

Cjelodnevni interaktivni seminar

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

EU grantovi – kako do bespovratnih sredstava za privatni i javni sektor

TUZLA – 20. januar 2022; 9:30-16h, Hotel Salis 4*
SARAJEVO – 21. januar 2022; 9:30-16h, Hotel Hills 5*

ograničeno na 22 učesnika

Iskoristite popust za rane prijave do 12. januara

Ovaj uvodni seminar će vas upoznati sa širokim spektrom izvora bespovratnog finansiranja iz različitih EU fondova uključujući postojeće i nove EU programe – Horizon Europe, EIC Accelerator, COST action, Erasmus, Eureka i IPA III fond. Seminar je namijenjen onima koji su do sada imali malo ili nimalo iskustva sa EU grantovima, te žele na jednom mjestu dobiti pregled različitih mogućnosti pristupa bespovratnim sredstvima. EU grantovi su izuzetna prilika za bespovratna sredstva za BH male, srednje i velike privatne i javne firme, nevladine organizacije, univerzitete i javni sektor uključujući organe javne uprave na svim nivoima. 

Prikazat ćemo različite izvore finansiranja putem EU fondova, kako za koordinatore i nosioce projekata, tako i za pronalaženje i saradnju kroz partnerski odnos sa stranim nosiocima projekata. Partnerski odnosi su posebno važni onima koji tek ulaze u EU projekte i nemaju kapaciteta da budu samostalni nosioci projekata. Ovakvi partnerski odnosi omogućavaju firmama i organizacijama da bez pisanja projekata, na jednostavan način ponude svoje usluge i kapacitete vodećim evropskim konzorcijima koji provode multimilionske EU projekte.

Kroz praktičan prikaz ćemo učesnike upoznati i sa “Funding & tender opportunities” portalom, odnosno kako se registrirati kao pojedinci i kako registrirati firmu i dobiti PIC broj, kao uvjet za suradnju u svim projektima koje finansira EU. Ključ za učestvovanje u EU projektima jeste da vas potencijalni partneri mogu pronaći, te da aktivno nuditi svoje kapacitete kroz različite mreže za saradnju koje ćemo obraditi na seminaru. Odmah nakon seminara učesnici će biti spremni početi tražiti prilike za bespovratna EU sredstva.

Predstavit ćemo trenutno otvorene i predstojeće pozive iz upravo započetog ciklusa EU finansiranja 2021-2027, koji je do sada najveći u povijesti EU i zapadnog Balkana. Planirani budžet programa Horizon Europe od 2021. do 2027. je preko 95 milijardi eura. Fokus će biti na konkursima za BH i “EU paket” za Zapadni Balkan, koji je usvojen. 

Kroz interaktivan rad i networking u maloj grupi, učesnici će imati priliku da se konsultiraju sa predavačem o svojim konkretnim pitanjima, kao i da ostvare potencijalnu saradnju sa drugim učesnicima seminara za rad na projektima.

Ovaj seminar će promijeniti vaš način razmišljanja o EU grantovima i mogućnostima bespovratnog finansiranja. Iako je od zemalja u regionu BiH najmanje aktivna u EU projektima, cilj nam je sa ovakvim seminarima podići svjesnost o mogućnostima i ohrabriti BH firme i organizacije da što više apliciraju i koriste bespovratna sredstva iz Horizon Europe, Eureka, COST Action, Erasmus, IPA III i EIC Accelerator programa. 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen vlasnicima i menadžerima mikro, malih, srednjih i velikih privatnih i javnih firmi, predstavnicima univerziteta, vladinim organizacijama, organizacijama za podršku razvoja biznisa, agencijama za podršku inovativnosti i udruženjima poduzetnika.

Iskoristite popust za rane prijave do 12. januara

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -