Vijesti

ODUŠEVLJENJE U HERCEGOVINI: Evropa daje 5 miliona eura za Uborak i 12 miliona eura za dvoranu u Mostaru

Europske finansijske institucije trebale bi biti finansijeri tri strateški važna infrastrukturna projekta u Hercegovini, počevši od dijela koridora Vc na sjeveru regije, pa do zbrinjavanja otpada i izgradnje nove sportske dvorane u Mostaru, piše mostarski “Večernji list”.

Prema informacijama “Večernjeg lista”, uskoro se očekuju pregovori s nekoliko europskih institucija u cilju dobivanja sredstava za realizaciju navedenih projekata, a jučer je napravljen i prvi konkretan potez. Naime, Vijeće ministara usvojilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine te Europske investicijske banke (EIB) (koridor Vc, dionica Ovčari – Mostar sjever) u iznosu od 300 miliona eura.

Radi se o strateški važnom te iz građevinskog kuta, najsloženijem dijelu autoceste na koridoru Vc, a koji će uključivati veliki broj objekata i čijom će realizacijom regija Hercegovine biti spojena modernom autocestom s Bosnom.

Važna dionica

Projekt podrazumijeva finansiranje izgradnje dionice autoceste оd Ovčara do Mostara sjever na koridoru Vс, а izgradnja autoceste na ovom dijelu koridora bit će podijeljena na dionice Ovčari -Mostar sjever i Mostar sjever – Mostar jug. Dionica od Ovčara do Mostara sjever pak bit će podijeljena na tri dijela i uključuje Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj – Mostar sjever u ukupnoj duljini oko 35 kilometara. Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom EBRD-a. Kredit će biti alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine (JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine), s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina odgode plaćanja. Ministarstvo finansija i riznice će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt ugovora o financiranju s osnovama za njegovo zaključivanje.

Građani Mostara, ali i Hercegovine mogu očekivati i pomoć Evropske unije kada je riječ o zbrinjavanju krutog otpada. Tako je Vijeće ministara imenovalo izaslanstvo za pregovore radi zaključivanja ugovora o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar) između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 5 miliona eura. Ovaj projekt usko je povezan s još dva projekta usmjerena na adekvatno zbrinjavanje otpada u Gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada. Sredstva su namijenjena provođenju plana prilagođavanja za regionalni deponij Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistača procjednih voda s deponija. Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji korisnik bit će grad Mostar, s rokom otplate od 15 godina uz tri godine odgode plaćanja. Realizacija ovog projekta od životnog je značaja za Grad Mostar i lokalnu zajednicu, posebno za naselje Vrapčići.

Značaj projekta

Treći projekt koji je iznimno važan za kulturni i sportski život u Hercegovini, a koji će također financirati Europa, odnosi se na izgradnju nove dvorane. Tako je jučer imenovana delegacija koja će pregovarati o zaključivanju sporazuma o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe za finansiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru.

Radi se o kreditu Razvojne banke Vijeća Europe vrijednom 12 miliona eura, a izgradnjom kulturno-sportskog centra stanovnici ovog grada, ali i Hercegovine trebali bi dobiti dvoranu u kojoj mogu zadovoljiti svoje potrebe u oblasti kulture i sporta. Projekt će biti finansiran iz različitih izvora financiranja, a opravdanost je višestruka, kako društvena i ekonomska tako i zdravstvena, kulturološka, obrazovna i promotivna, kako zа investitora tako i društvo i regiju u cjelini.(Pressmedia)