Vijesti

Smanjenje štete je koncept za bolju budućnost

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -

Tako inhibirano ponašanje se mora isprazniti negdje, a vrlo često do oslobađanja dolazi kroz postupke štetne po društvo“, rekla je doktorica Imane Kendili, psihijatrica i potpredsjednica Afričkog centra za zdravstvena istraživanja na otvaranju panela Razmjena mišljenja o konceptu smanjenja štete. Kao primjer, doktorica navodi prekomjernu upotrebu interneta ili šećera i ne preporučuje iznenadan prekid korištenja, već iznalaženje adekvatne, manje štetne alternative
takvom ponašanju, primjenom koncepta smanjenja štete.

Koncept smanjenja štete najbolje rešenje za prestanak pušenja

Čuveni francuski onkolog, doktor David Khayat, profesor na Univerzitetu Pierre et Marie Curie, u svom izlaganju je kao primjer uzeo primjenu koncepta smanjenja štete na pušenje. „U Francuskoj smo za vrlo kratko vrijeme uticali na smanjenje broja pušača za milion i po ljudi. Ali onda smo uvidjeli ogroman problem. Ti ljudi su se ponovo vratili pušenju. Mi smo tada postavili sebi pitanje – zašto? Poslije toga, sigurni smo bili u samo jednu svar – rigorozne mjere neće natjerati ljude da promijene svoje učestale navike. Ni prohibicija nije natjerala državljane SAD-a da 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća ostave alkohol, kako onda natjerati ljude da ostave cigarete?“ nastavlja on.
Profesor Khazat je istakao da jedini pristup koji može dovesti do potpunog prestanka pušenja jeste koncept smanjenje štete. On je objasnio da se napretkom tehnologije i nauke došlo do rješenja u vidu proizvoda od nesagorijevajućeg duhana. „Dakle, ako ne možete ostaviti cigarete, a to je najbolji mogući izbor koji možete donijeti“, naglasio je, „onda nađite nešto što će za početak smanjiti štetu, primijenite koncept smanjenja štete na svakodnevne odluke“ dodao je. Profesor naučno obrazlaže ovo mišljenje: „Problem kod duhanskih proizvoda jesu hemijske supstance koje se nalaze u dimu koji se sagorijevanjem oslobađa, dok tehnologija zagrijavanja duhana predstavlja manje štetnu alternativu jer ne oslobađa duhanski dim“.

„FDA je IQOS proglasila proizvodom modificiranog rizika“

Predsjednik Afričke medicinske unije, doktor Kosi Letlapi, sa velikim žarom je objašnjavao naučnu utemeljenost koncepta smanjenja štete: „FDA je proglasila IQOS proizvodom modificiranog rizika i to je nevjerovatan korak. Naučna vrijednost ovog proizvoda je opravdana i to su potvrdili stručnjaci koji odlučuju o kvalitetu proizvoda. Veoma je važno da se svima omogući potpun i neomatan pristup tim informacijama jer će se tako steći znanje, a u znanju je moć!“. Dr Kendili je dodala da je u sprovođenju i informiranju o konceptu smanjenja štete potrebna podrška svih stejkholdera, prije svega države, nevladinog sektora, ali i poslovnog svijeta.

(Biznis.ba)

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Kraj oglasa -