Vijesti

VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH DODIJELILA NAGRADE POLET NAJBOLJIM BH. IZVOZNICIMA


  • VTK BiH  je u službi privrede  već 115 godina i samo u proteklih pet godina obradili smo više od 300. 000 raznih dokumenata i zahtjeva i isporučili više od 20.000 raznih usluga kompanijama te Vijeću ministara i PS BiH ponudili 77 obrazloženih inicijativa za pospješenje gospodarskog ambijenta u BiH. Većina je rezultirala pozitivnim ishodom. Svaka od poduzetih mjera imala je za cilj povećanje konkurentnosti naših kompanija i olakšice u poslovanju te stvaranje adekvatnog poslovnog ambijenta – rekao je između ostalog u svom obraćanju predsjednik VTK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković i dodao da je u izboru za ove nagrade bilo skoro 7.000 kompanija, od čega ih je 45 nominirano u devet kategorija. 

Nagrada „Polet“ je dodijeljena u devet kategorija sljedećim kompanijama:

•             Valens d.o.o. Sarajevo- Najbolji izvoznik u kategoriji malih kompanija u sektoru usluga,

•             Klika d.o.o. Sarajevo- Najbolji izvoznik u kategoriji srednjih kompanija u sektoru usluga,

•             DDC MLS d.o.o. Sarajevo- Najbolji izvoznik u kategoriji velikih kompanija u sektoru usluga,

•             Aras Consulting d.o.o. Bihać- Najbolji izvoznik u kategoriji malih kompanija u sektoru industrije,

•             Krivaja – Tvornica montažnih kuća d.o.o. Zavidovići- Najbolji izvoznik u kategoriji srednjih kompanija u sektoru industrije je kompanija,

•             Şişecam Soda d.o.o. Lukavac- Najbolji izvoznik u kategoriji velikih kompanija u sektoru industrije,

•             Feal d.o.o. Široki Brijeg- Najbolji izvoznik za tržište Njemačke,

•             MH ERS MP a.d. Trebinje- Najbolji izvoznik za tržište Srbije i

•             EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari- Najbolji izvoznik za tržište Švicarske

U izboru za nagradu „Polet“ bile su kompanije izvoznici s domaćim kapitalom, sa stranim kapitalom i registrovanim sjedištem u BiH, kao i kompanije s državnim kapitalom. Kompanije su rangirane prema: vrijednosti i rastu izvoza, vrijednosti i rastu dobiti, broju i rastu broja uposlenih, koeficijentu ubrzane likvidnosti, stepenu zaduženosti, stopi povrata imovine, koeficijentu finansijske stabilnosti, profitabilnosti, kao i ispunjavanju zakonom predviđenih obaveza prema komorskom sistemu u Bosni i Hercegovini. 

Metodologiju su razvili stručnjaci VTK/STK BiH i članovi neovisne komisije u sastavu: prof.dr. Zdenko Klepić sa Sveučilišta u Mostaru, docent Faruk Hadžić sa Sarajevo School of Science and Technology i prof.dr. Dragan Mikerević sa Univerziteta u Banjoj Luci.

Nagrade su uručili zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Ljiljana Lovrić, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dr. Zoran Tegeltija, guverner Centralne banke BiH Senad Softić, predsjednica Privredne komore Crne Gore dr. Nina Drakić i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež te članovi neovisne komisije.

Predsjednik VTK/STK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković i potpredsjednik Ahmet Egrlić uručili su priznanja za poseban doprinos razvoju bh. privrede u suradnji s VTK/STK BiH predstavnicima kompanija KolMix d.o.o, Mega Drvo d.o.o, ThermoFlux d.o.o, Kolektor CCL Laktaši i Jašar Transport d.o.o.

(E.F.)

Hayat.ba